Pier Shear
*scroll down for english

Tomislav Brajnovic

Istrazivanje i reakcija na kontekst, identificiranje problematicnih tocaka, koristenje lokalnog vizualnog, simbolickog i ostalog jezika, pracenje umjetnicke scene i njezine kriticke osnove, glavne su odrednice mojeg umjetnickog djelovanja.
Istovremeno, to je i potraga za ljudskom dimenzijom i “duhovnom gravitacijom”, prirodnom brzinom zivota i ravnotezom izmedu covjeka, prirode i Boga.
Umjetnost smatram neodjeljivom od nasih uvjerenja, misli i postupaka koji su uglavnom definirani mjestom i vremenom naseg rodenja.
Mjesto i vrijeme naseg rodenja stvaraju i formiraju nasu svijest i osobnost; nasa nacionalnost, vjera, obicaji i jezik ovise o njima.
Izdignuti se sa te zadane ravni i kriticki sagledati vlastitu poziciju znaci mijenjati se.
Promjenom mjesta mijenjamo i formativni kontekst naše individualnosti.
Bude iz Bamiyana, Pregate per la pace i Drveni andeo cine video trilogiju (2003. – 2005.) koja je najkarakteristicnija za moj rad i umjetnicku poziciju.
U tim radovima pretpostavljam duhovnu vrijednost iznad materijalne, umjetnicke, povijesne, arheoloske ili bilo koje druge dodane vrijednosti.
Revizija i redefinicija povijesti umjetnosti, preispitivanje pozicije umjetnosti i umjetnika u suvremenom drustvu, vaznost osobe umjetnika i problem ljudskog Ega, neke su od tema i problema kojima se bavim u najrecentnijim radovima i razmisljanjima...

-----------------------------

Tomislav Brajnovic

Artist statement -
Recognition and reaction to the context, location of the neuralgic points, the use of the local visual, symbolic and other ‘language’, exploration of the art scene and it’s critical frame are the main determinants of my artistic activity.
In the same time it’s a search for a human dimension and ‘spiritual gravity’, natural speed of life and balance between the human, the nature and God.
I understand art as a field inseparable from our beliefs, thoughts and deeds that are, in their turn, mainly determined by the place and time of birth.
The place and time of birth create and form our consciousness and personality; our nationality, religion, customs and language depend upon them.
To raise ourselves from the level ground and to envisage critically our own position means to change ourselves.
By changing place we are changing the formative context of our individuality.
Buddhas of Bamiyan, Pregate per la pace and Wooden Angel form a video trilogy (2003 – 2005) that is most
characteristic for my work and my position as an artist.
In those works I superimpose the spiritual value above the material, artistic, historical, archeological or any other added value.
Redefinition and revision of art history, questioning of the position of art and artist himself in the contemporary society, the importance of the “person” of the artist and the problem of the human “ego” are some of the topics and issues I am adressing in my most recent work and thoughts...
PREV / NEXT   9 / 62