Pier Shear
*scroll down for english

Nika Rukavina

Moj primarni interes istrazivanja je u polju razumijevanja unutarnje ljudske psihologije i filozofije.
Pitanja poput: tko smo, zasto djelujemo na odredeni nacin, te kako postici jedinstvo s prirodom i svemirom.
Koristim razlicite materijale i tehnike da bi izrazila svoje misli i osjecaje: slikarstvo, instalacije, video i performans, itd. Obicno koristim prostor kao mocno sredstvo izrazavanja jer integrira publiku i samo umjetnicko djelo.

Sudjelovala sam na brojnim samostalnim i skupnim izlozbama
u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za instalaciju Pojili_te (2007) na skupnoj izlo_bi 60
+ 1 prosireni mediji u galeriji Juraj Klovic (Rijeka) bila sam nagrdena nagradom za nabolji multimedijalni rad u 2010 god.
Jedna sam od dobitnica nagrade Ivo Kalina za najbolju skupnu izlozbu pod imenom „VIA“ u 2009. godini.

Rijeka, Hrvatska
Akademski kipar, Akademija likovnih umjetnosti Venecija.
nikarukavina@gmail.com
-----------------------------------


Nika Rukavina

My primary interest is a research and understanding of inner human psychology and philosophy.
Questions like: who are we, why do we act in certain way, how to achieve the unity with the nature and universe, etc.
I use different materials and techniques to express my thoughts and feelings: painting, installations, videos and performance, etc. Usually, I use the space as a powerful instrument of expression, because it integrates the public and the artwork.

I had numerous exhibitions at home and abroad, both individual and in group.

My installation named “Pojiliste” (Watering Hole) was awarded the prize for the Best multimedia art work in 2007. in a group exhibition 60 + 1 extended media held in a gallery Juraj Klovic (Rijeka).
I am also one of the winners of the Rijeka art award “Ivo Kalina” for best group exhibition "VIA" in 2009.

Rijeka, Croatia
BA in sculpture, Academy of Fine Arts Venice
nikarukavina@gmail.com

PREV / NEXT   27 / 62