Pier Shear
*scroll down for english

Matthew Mazzotta svoju konceptualnu umjetnost stvara kroz društveno – sudionicke umjetnicke intervencije. Njegov je rad rezultat interesa za istraživanje veze izmedu ljudi i njihova okruženja.
U podrucja u kojima živimo Matthew uvodi kriticnost, osjecaj otvorenosti i mogucnosti.
On otvara prostor za dijalog na temu ''Postajanje'' – razumijevanje da postoji mnogo više od društvenog priznanja da ''Postojimo''.

Strizenje Lukobrana je rad Matthewa Mazzotte koji osmisljava lukobran kao umjetnicku galeriju na otvorenom, koristeci transformaciju kao temeljni motiv. Strizenje Lukobrana doseljava sedam ovaca na mol, dok sedam lokalnih umjetnika transformira vunu u umjetnicke instalacije koje otkrivaju slozenost kretanja buducnosti Rijeke. Ove vunene umjetnine bave se povijesnim pitanjima, utopijskim vizijama, pricanjem prica, globalizacijom i aktualnim politickim, socijalnim i ekonomskim okolnostima, kao i obrtima i formalnim umjetnickim perspektivama.

matthewmazzotta.com

Matthew Mazzotta is a conceptual artist who creates participatory public interventions. His work evolves from his interest in exploring the relationship between people and their environments. Matthew aims at bringing criticality and a sense of possibility to the places we live. He creates space for dialogues around issues of “Becoming”- understanding that there is much more than our surroundings give us credit to “Be”.

Pier Shear is a work by Matthew Mazzotta, conceptualizing the pier as an outdoor art gallery, with a core concept of transformation. Matthew brought seven sheep to live on the pier and then invited seven local artists transform raw wool into art installations that reveal the complexity of Rijeka's transitioning future. These wool artworks address issues of history, utopian visions, storytelling, globalization, and current political, social, and economic situations, as well as craft and formal artistic perspectives.

matthewmazzotta.com
PREV / NEXT   62 / 62