o/ about . > . Vune Umjetnost / Wool Installations .

*scroll down for english

Drazen Vitolovic

U mojem dosadasnjem radu, posmatrao sam skulpturu kao sastavni dio sire cjeline (poput instalacije ili arhitekture) ili kao dio okruzenja, prije nego kao objekt dovoljan samom sebi. Puno sam se bavio razmisljanjem o tome kako u trodimenzionalne radove unijeti razigranost i protocnost, te u kakvoj interakciji oni mogu biti u odnosu na razlicite prostore i promatraca.
Moja sadasnja umjetnicka praksa, ve_im dijelom zasniva se na razvoju trodimenzionalnih modularnih oblika, posto modularnost predstavlja univerzalni princip ekonomizacije u prirodi, gdje razlicitost struktura proizlazi iz nizova osnovnih elemenata. Ponovnim preslagivanjem elemenata, skulptura moze biti izmijenjena, ‰to takodjer dozvoljava neograniceni rast oblika, te omogucuje igru sa konacnom formom. Ukoliko bih morao odrediti mjesto gdje se moja sadasnja praksa nalazi, to bi bilo negdje izmedju skulpture, arhitekture i dizajna.
Rodjen u Rijeci, gdje je diplomirao Vizualne umjetnosti (studij likovne kulture) pri Filozofskom fakultetu. Magistrirao iz kolegija skulpture na Akademiji likovnih umjetnosti i oblikovanja u Ljubljani. Clan Hrvatske zajednica samostalnih umjetnika, radi kao visi asistent na katedri za kiparstvo, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.
Sudjelovao na vise projekta, te grupnih i samostalnih izlozbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

In my work to date I was looking at sculpture as a constituent part of larger scale work (like installation or architecture) or as part of the environment, rather than self-sufficiant object. I have been thinking a lot of how to bring playfulness and flux to three-dimensional works and how could it interract with both, different spaces and the viewer.

My present practice is lagerly based on developent of 3D modular shapes as modularity represents the universal principle of economy in nature where variability of structures is resulting from sets of basic elements. By recombining the elements, sculpture can be altered, what also enables shapes to infinite growth, which allows me to play with the the final form. If I should definine the place where my current practice is – it would be somewhere between sculpture, architecture and design.

Born in Rijeka, Croatia, where he graduated Visual Arts at the Faculty of Philosophy. MA in sculpture at Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, Slovenia. Member of Croatian Freelance Artists' Association, currently working as assistant professor at Sculpture Department at Academy of Applied Arts in Rijeka.
Participated in a number of projects as well as group and solo exhibitions, in Croatia and internationally.